Skuteczne osuszanie fundamentów jest możliwe

Branża budowlana Usługi

Nawet gdy obiekt budowlany ustawiony jest na terenie, gdzie wody gruntowe przebiegają stosunkowo nisko, niewykluczone jest ryzyko, iż z czasem ściany będzie penetrować wilgoć. Może się to przydarzyć również niespodziewanie w wyniku zalania przez uszkodzoną instalację hydrauliczną czy też z powodu podtopienia, a czasem pojawienie się wilgoci następuje stopniowo w następstwie niepoprawnie wykonanej lub osłabionej hydroizolacji ścian.

Osuszanie fundamentów – w pierwszej kolejności rozpoznanie przyczyn

Wilgotne mury nie oznaczają od razu, że budynek nie nadaje się do zamieszkania. W pierwszej kolejności należy zacząć od znalezienia przyczyn tworzenia się wilgotnych zacieków. W pomieszczeniach takich jak niewietrzone piwnice, toalety czy kuchnie wykwitająca na murach pleśń jest często wynikiem skraplania się pary wodnej lub przecieków z uszkodzonego dachu albo tarasu. Takie sytuacje wymagają wykorzystania jednego lub wielu rozwiązań: przywrócenia poprawnej wentylacji we wnętrzach, ogrzania ścian, ocieplenia murów, osuszania kondensacyjnego, użycia poziomych blokad przeciwwilgociowych bądź powłok paroszczelnych. Niestety na terenach, na których wody gruntowe sięgają wysoko i przenikają fundamenty i mury obiektu lub gdy doszło do podtopienia w następstwie powodzi (ewentualnie intensywnych opadów atmosferycznych), osuszenie murów stanowi już zadanie dla ekspertów z zakresu hydroizolacji.

Różne metody osuszania murów

Specjaliści, którzy posiadają szerokie doświadczenie w osuszaniu ścian zarówno budynków mieszkalnych, jak i użytkowych, zaczynają swoją pracę od analizy przyczyn zawilgocenia i stanu podmokłych ścian. Stanowi to podstawę do wskazania adekwatnych sposobów i materiałów służących do osuszenia. Zawilgocenie budynków ceglanych, których tynki nabrzmiewają i odpadają, a na ścianach tworzą się plamy, z dużym prawdopodobieństwem spowodowane jest kapilarnym wnikaniem wody w mury. Po niezabezpieczonych ścianach z cegły woda pnie się wysoko – czasami nawet na parę metrów. Zdarza się to często, przede wszystkim w starych budynkach, jednakże można na to zaradzić odtwarzając izolację poziomą murów, która wstrzyma podnoszenie się wilgoci ku górze. Następną fazą, oczywiście po właściwym przygotowaniu ścian, jest pozbycie się grzybów i pleśni oraz nałożenie izolacji pionowej.

Sprawne osuszenie domów wymaga nieraz przywróceniu hydroizolacji zewnętrznej. Zadaniem doświadczonego zespołu jest wtedy odsłonięcie zewnętrznej części ścian fundamentowych, pozbycie się zniszczonej izolacji bitumicznej, papy termozgrzewalnej czy mat bentonitowych, a następnie wykonanie izolacji pionowej elastycznej albo mineralnej. Nierzadko konieczne będzie również odtworzenie łączenia izolacji murów z izolacją pozostałych części budowli, jak płyty posadzkowe, żelbetonowe, stropy żelbetowe oraz przepusty kabli.