Rozwiązania dla biznesu i środowiska – dekarbonizacja przemysłu

Energia

Więcej szczegółów o energii z odzysku.

Wraz z rozkwitem przemysłu pojawił się gwałtowny wzrost popytu na energię nieodzowną do napędzania procesów produkcyjnych. Duży pobór energii, a także świadomość jej marnowania na wielu etapach produkcyjnych prowadzi do tego, iż przedsiębiorstwa szukają nowych rozwiązań, które zarówno zredukują koszty działalności, jak i przyczynią się do powstrzymania niepożądanego ich wpływu na ekosystem.

Energia z odzysku, trigeneracja, kogeneracja – o dekarbonizacji przemysłu

Dekarbonizacja przemysłu to działanie, które dąży do zwiększenia autonomii energetycznej przedsiębiorstw za sprawą wdrażanie rozwiązań pozwalających na skuteczniejsze użycie zasobów energetycznych, w głównej mierze przez zwiększenie udziału elektryfikacji oraz ograniczenie użycia surowców kopalnych. Osiągnąć te cele można za sprawą innowacyjnych rozwiązań, takich jak kogeneracja, która polega na produkowaniu w ramach jednego procesu technologicznego prądu oraz ciepła, czy trigeneracja, która prócz energii i ciepła w trakcie jednego procesu technologicznego uzyskiwany jest także chłód.

W wielu dziedzinach przemysłu możliwe jest także wykorzystanie energii z odzysku, innymi słowy “czystej energii”. To energia, która powstaje w trakcie procesów produkcyjnych i która z reguły bywa po prostu uwalniana, i ostatecznie bezmyślnie marnowana. Tymczasem odzyskiwanie tej energii, a później powtórne jej wykorzystanie przynosi z czasem znaczne oszczędności, a jednocześnie skutkuje zredukowaniem emisji dwutlenku węgla przez zakład przemysłowy.

Z jakiego powodu dekarbonizacja przemysłu jest ważna?

W dobie powszechnego zrozumienia szkodliwego wpływu działań ludzkości na ekosystem oraz wiedzy, że paliwa kopalne za kilkadziesiąt lat się skończą, konieczność dekarbonizacji przemysłu stała się priorytetem, gdyż jest zabezpieczeniem jej rozwoju w kolejnych dziesięcioleciach. Skierowanie przemysłu ku korzystaniu z energii odzyskanej i odnawialnej to optymalna metoda do zapewnienia zakładom produkcyjnym autonomii energetycznej. Owszem, wdrożenie tych rozwiązań generuje znaczne koszty, jednakże w ostatecznym rozrachunku profity jakie one dają, całkiem je rekompensują. Oszczędności związane z redukcją kosztów zakupu energii już po paru latach potrafią zwrócić koszt poniesiony na taką innowację. Z kolei redukcja śladu węglowego produkcji i jej szkodliwego oddziaływania na otoczenie to już zysk dla każdego z nas.

Nasze dane teleadresowe:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10