Co to jest faktura pro forma i kiedy się ją wystawia?

Usługi finansowe

Zajrzyj tu po więcej szczegółów o proforma znaczenie.

Każdy kto prowadzi własne przedsiębiorstwo, ale także i większość osób dokonujących zakupów przez internet, miał styczność przynajmniej raz z fakturą pro forma. Nie każdy natomiast wie, czym tak naprawdę jest ten dokument i co go wyróżnia od tradycyjnej faktury.

Faktura proforma – dowód handlowy czy księgowy?

Po łacinie pro forma znaczy „tymczasowo”, dlatego częstokroć spotykamy się z tłumaczeniem, iż faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I rzeczywiście, faktura tego typu nie jest dowodem księgowym, zatem nie uwzględnia się jej w księdze przychodów i rozchodów bądź w ewidencji księgowej. Zaleca się natomiast zachować ją na przykład w celu dopełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma powinna być traktowana wobec tego jako dokument handlowy, będący rodzajem zaproponowania pewnej oferty. Nie stanowi dowodu nabycia artykułów ani zrealizowania usługi, zatem zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług nie nie może stanowić podłoża do odliczenia wykazanej w niej kwoty podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest ostateczna? Nie, gdyż mówi o sprzedaży czy też usłudze, która jeszcze nie była wykonana, tym samym warunki transakcji w niej przedstawione mogą wciąż być zmodyfikowane.

Jak wygląda i kiedy można wystawić fakturę proforma?

Faktura proforma wygląda i posiada analogiczne elementy co faktura VAT, m.in.:

  • datę oraz miejsce jej wystawienia,
  • dane kontrahentów,
  • nazwę towarów lub usług, będących przedmiotem transakcji (wespół z wykazaniem ich ilości, jednostek miary itp.),
  • wartość netto i brutto (zarówno poszczególnych produktów i usług, jak i wartość pełnego zamówienia) opisana także słownie,
  • informacja o kwocie naliczonych zniżek,
  • stawka oraz obliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • określenie terminu wniesienia opłaty,
  • określenie przewidywanej daty realizacji usługi czy też dostarczenia towaru.

Aby bez trudu można było odróżnić ten dokument od właściwej faktury VAT, wywołującej następstwa podatkowe, taką fakturę wystawca musi oznakować zauważalnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”. Trzeba też mieć na uwadze, iż ten typ faktury nie zwalnia z obowiązku wystawienia kontrahentowi wiążącej faktury VAT. Co ważne, faktury proforma nie można wystawić w momencie, gdy odbiorca przeleje już zaliczkę albo wniesie w całości opłatę za przedmiot transakcji.