Jak przebiegają badania wysokościowe

Usługi

Na www.bielskobadania.pl zamówisz badania wysokościowe Bielsko Biała.

Praca na wysokościach uważana jest za zajęcie wiążące się z podwyższonym ryzykiem. Żeby zminimalizować występowanie niebezpiecznych wypadków, polskie prawo wprowadziło konieczność poddawania się drobiazgowym badaniom sprawdzającym brak przeciwwskazań do wykonywania zawodów wiążących się z pracą na wysokościach. Jak przebiegają takie badania? Co ile lat trzeba je powtarzać?

Badania wysokościowe – podstawy prawne

O pracy na wysokości mówi Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Według tego aktu prawnego uważa się za nią prace realizowane na powierzchni znajdującej się co najmniej 1 metr nad ziemią. Do pracowników wysokościowych należą osoby wykonujące prace m.in. na masztach, drabinach, podestach itd. Specjalistyczne testy sprawdzają czy kandydat nie ma problemów ze wzrokiem lub innych schorzeń mogących narazić pracownika na ryzyko. Jak przebiegają badania wysokościowe? Składają się one z 3 części – badania laryngologicznego, neurologicznego oraz okulistycznego. Lekarz bada pacjenta w kierunku padaczki, chorób błędnika lub wad wzroku. Uzupełnieniem jest standardowa konsultacja z lekarzem medycyny pracy.

Badania wysokościowe – okres ważności

Badania do pracy na wysokości należy wykonywać co dwa-trzy lata. Pracownicy, którzy przekroczyli 50 lat muszą przechodzić je częściej – co 12 miesięcy. Najczęstszym przeciwwskazaniem do pracy na wysokości jest wada wzroku, niedowidzenie, jak również padaczka i cukrzyca. Warto podkreślić, że używanie szkieł kontaktowych nie dyskwalifikuje kandydatów, chyba że praca wykonywana jest w szczególnym zapyleniu. To jednak nie wszystkie wymogi – przedstawiciele niektórych profesji, oprócz przywołanych wyżej badań, muszą przejść także dodatkowe testy psychologiczne. Poddawani są im m.in. operatorzy suwnic, ciężkich maszyn drogowych czy osoby obsługujące linie wysokiego napięcia.

Nasze dane teleadresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]