Poradnik o tym, od czego zależy koszt przekładu przysięgłego

Usługi

Cennik tłumaczeń z języka ukraińskiego. Więcej informacji na https://tlumaczalnia.pl/ceny/.

Dzięki otwarciu się Polski na biznes z całego świata zwiększył się popyt na usługę przekładu. Codziennie polscy tłumacze przygotowują multum przysięgłych i zwykłych translacji na bardziej bądź mniej popularne języki, zarówno na zlecenie statystycznych obywateli, jak i różnych firm.

Mimo, iż online nietrudno znaleźć bezpłatne narzędzia oferujące translację, wciąż nie przejmą one obowiązków zawodowych tłumaczy, ponieważ skorzystanie z ich usługi jest nierzadko wymagane, np. jeżeli potrzebujemy uwierzytelnionego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich sytuacjach próbujemy orientacyjnie wyliczyć koszt przekładu. Od czego wobec tego zależny jest koszt tłumaczeń?

Termin wykonania, język, stopień skomplikowania tłumaczenia – to ma wpływ na finalny koszt usługi

Finalny koszt tłumaczenia tekstu determinują poniższe elementy:
1. Język, z którego lub na który pragniemy przełożyć tekst. Przekład z modnych języków romańskich (włoski, hiszpański) czy germańskich (angielski, niderlandzki) będzie na pewno tańszy aniżeli tłumaczenie z rzadziej spotykanych pośród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (koreańskiego, wietnamskiego) bądź słowiańskich (między innymi białoruskiego, rosyjskiego, ukraińskiego).
2. Kierunek tłumaczenia. Translacja na język polski jest tradycyjnie o kilkadziesiąt procent tańsza aniżeli tłumaczenie na język obcy.
3. Czas ukończenia przekładu. Jak przy każdej usłudze, jeśli potrzebujemy czegoś “na już” musimy przygotować się na wyższy koszt.
4. Stopień skomplikowania tłumaczenia albo problematyka dokumentu. Translacja prac naukowych, podręczników medycznych czy umów handlowych kosztuje więcej, dlatego że tłumacz musi posiadać nie tylko znajomość leksyki specyficznej dla konkretnej branży, lecz również stosowną wiedzę, by właściwie zinterpretować tekst wyjściowy i nie popełnić podczas translacji niepożądanych pomyłek.

Tłumaczenie zwykłe a poświadczone

Wypada nadmienić, że tłumaczenie wszelkiego typu dokumentów jak przykładowo paszport lub świadectwa szkolne (certyfikat uczestnictwa w kursie, dyplom ukończenia studiów), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie tytułuje się przysięgłym, gdyż tłumacz obligatoryjnie poświadcza go pieczątką ze swoim nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do rejestru, w którym nadaje mu indywidualny numer, a także oznacza czy tłumaczenie powstało z odpisu, kopii lub oryginału. Tłumacze przysięgli z reguły mają sztywny cennik za translację popularnych świadectw oraz dokumentów, z kolei w razie konieczności zamówienia tłumaczenia uwierzytelnionego innych pism, cenę usługi oblicza się zawsze od objętości tekstu końcowego (nie tego, z którego tłumaczymy). W tłumaczeniu przysięgłym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w przekładzie zwykłym jest to 1800 znaków.

Nasze dane teleadresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]