Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego wykona tłumaczenia pisemne i ustne

Usługi

Wszystko, czego trzeba dowiedzieć się o tłumacz przysięgły rosyjski Kraków, uzyskasz na http://bit.ly/2M856Io.

Ubiegłe lata to okres przypływu do naszego kraju studentów i pracowników ze Wschodu. Najwięcej jest pośród nich Ukraińców oraz Rosjan. To powoduje, że pojawił się popyt na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którym posługuje się też duża część Ukraińców. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, dysponujących uprawnieniami do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te właśnie są konieczne do rozpoczęcia zatrudnienia lub studiów w naszym kraju.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – w jakich sytuacjach są potrzebne?

Jedynie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest upoważniony do przekładu różnego rodzaju oficjalnych zaświadczeń wydanych przez organy państwowe z Ukrainy, Rosji, Białorusi czy Kazachstanu. Należą do nich między innymi certyfikaty potwierdzające zdobycie różnych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, prawa jazdy oraz dowody osobiste, akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, a także świadectwa maturalne i ukończenia szkół. Poza tym należy mu zlecić tłumaczenia rejestracji pojazdów, dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów sprawia, iż na tłumaczu przysięgłym spoczywa wysoka odpowiedzialność. Z tej przyczyny, żeby wykonywać ten zawód, należy uzyskać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien ukończyć studia lingwistyczne, a w następnej kolejności zaliczyć egzamin państwowy, który potwierdzi jego znajomość języka. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest ponadto pełna zdolność prawna oraz posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej.

Nasze dane teleadresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]